مسیحیت و یهودیت، انجمن بین المللی دوستی

از دانشنامه صهیونیسم و اسرائیل-صفاتاج
پرش به: ناوبری، جستجو


مسیحیت به سه شاخه کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان تقسیم شده است. این سه مذهب در اعتقادات دینی و مراسمهای عبادی کاملاً از هم مجزا بوده و متفاوت از هم عمل می نمایند. با این وجودمذهب پروتستان بیش از دو مذهب دیگر در آمریکا گسترش یافته است، به طوری که در بطن آن جریانات و فرق مذهبی گوناگون اظهار نموده است.

یکی از مهمترین جریاناتی که تاکنون در مذهب پروتستان به وجود آمده است "مکتب مسیحیان موعودگرا" نام دارد که تأکید اصلی آنان بازگشت حضرت مسیح و فراهم نمودن زمینه های بازگشت یهودیان به سرزمین موعود است. یکی از مبانی اصلی این مکتب حمایت همه جانبه عقیدتی و سیاسی از صهیونیسم می باشد. به طوری که حتی گفته می شود تعصب این گروه از مسیحیان (که از آنان به مسیحیان صهیونیست هم تعبیر می شود) نسبت به ایدئولوژی صهیونیسم بیشتر از خود صهیونیستهاست. در همین راستا سازمانها، انجمنها و مؤسسات مختلفی که مسیحیان صهیونیست تشکیل داده اند، به طور جدی از ایده صهیونیسم حمایت می نمایند.

صهیونیستها نیز از این نگرش موجود در بین مسیحیان صهیونیست در مورد تشکیل "دولت یهود" ضمن بیشترین بهره برداری، از تلاش آنان در جهت تحقق آرمانهای قوم یهود استفاده کرده اند. از این روست که صهیونیستها و هواداران آنان سعی کرده اند تا ضمن ارتباط با این گروههای مسیحی صهیونیستی اولاً حمایت این گروهها از رژیم صهیونیستی را توسعه دهند و ثانیا با تبدیل ایدئولوژی صهیونیسم به عنوان ایدئولوژی بین الادیانی (مورد حمایت دین مسیح و یهودیت) بر طرفداران آن بیافزایند. لذا صهیونیستها همواره و به انحاء مختلف به دنبال ساماندهی هواداران مسیحی صهیونیسم برای حمایت از رژیم صهیونیستی بوده اند. یکی از سازمانهای یهودی که هدف اصلی آن هماهنگ نمودن مسیحیان صهیونیست با صهیونیستها و رژیم صهیونیستی است. سازمان "انجمن بین المللی دوستی یهودیت و مسیحیت" (International Fellowshipchristion and Jews) می باشد.

الف ـ معرفی:

انجمن بین المللی دوستی یهودیت و مسیحیتدر سال 1983 با هدف رشد و ارتقاء هماهنگی و همبستگی بین یهودیت و مسیحیت و از بین بردن اختلاف نظرهای 2000 ساله آنان و همچنین حمایت از رژیم صهیونیستی توسط حاخامی به نام یشیل اکشتاین (Yechiel Eckstein)در نیویورک تأسیس شد. این انجمن یهودی اساس فعالیتهای خود را همکاری و تعامل با سازمانهای صهیونیست مسیحی قرار داد. این سازمان چون در ایده حمایت از تشکیل و بقای "دولت یهودی" با سازمان صهیونیست مسیحی همراه است؛ برنامه های گسترده ای را با این سازمانها به طور مشترک انجام می دهد.

البته این بدان معنی نیست که همکاری این سازمان با سازمانها، لابیها و انجمنهای یهودی مقیم آمریکا کمتر از سازمانهای صهیونیست مسیحی است. انجمن بین المللی دوستی مسیحیت و یهودیت سالیان درازی است که با آیپک، کمیته یهودیان آمریکا و آژانس یهودی همکاری و تعامل دارد و از طریق همین همکاری و دوستی علاوه بر اینکه کمکهای مسیحیت صهیونیست در حمایت از رژیم صهیونیستی را سازماندهی نموده، خود نیز به عنوان یکی از سازمانهای یهودی و صهیونیستی خدمات بی شماری را به رژیم صهیونیستی ارائه داده است.

ب ـ اهداف و برنامه ها:

انجمن بین المللی و دوستی مسیحیت و یهودیت به عنوان سازمانی که اولویت برنامه هایش را بر ایجاد پیوند بین یهودیت و مسیحیت و همچنین حمایت از اسرائیل متمرکز نموده است. اهداف متنوعی را در چشم انداز فعالیتهای خویش ترسیم نموده است که از جمله مهمترین این اهداف می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1 ـ از بین بردن اختلاف نظرهای 2000 ساله یهودیت و مسیحیت و ایجاد فضای تفاهم و همکاری:

از زمان پیدایش مسیحیت همواره بین پیروان این آیین و دین یهود اختلاف نظرهای گسترده ای وجود داشته است. به طوری که این اختلاف نظرها حتی تا دهه های 40 و 50 قرن بیستم همچنان پابرجابود. با این وجود در سالیان اخیر و پس از به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از سوی پاپ ژان پل دوم این شکاف بین یهودیت و مسیحیت در حال ترمیم و بهبودی است. در این راستا انجمن بین المللی دوستی یهودیت و مسیحیت نیز کاهش تنش و اختلاف نظر بین این دو دین را به عنوان یکی از ابتدایی ترین اهداف خویش در نظر گرفته است، لذا سعی می کنند در راستای حمایتهای مادی و معنوی خود از رژیم صهیونیستی، در این مسیر گام بردارد.

2 ـ حمایت از رژیم صهیونیستی به عنوان "دولتی یهودی"

از آنجا که انجمن دوستی بین المللی یهودیت و مسیحیت تبلور و تجسم دین یهود را در تشکیل دولت اسرائیل می بیند، لذا حمایت از این رژیم را در جهت نزدیکی و هماهنگی بیشتر مسیحیان و یهودیان تلقی می نماید.

3 ـ کمک به بازگشت یهودیان سراسر جهان به سرزمین اسرائیل:

این هدف در زمره یکی از حیاتی ترین اهداف انجمن بین المللی دوستی مسیحیت و یهودیت قرار دارد، به طوری که برنامه ویژه ای به نام "بر بالهای عقاب" را به این کار اختصاص داده است.

4 ـ حفاظت از سرزمین مقدس:

در این رابطه این انجمن تلاش می نماید با ارسال کمک مالی به دولت و مردم یهودی، آنان را در مقابله با فلسطینیان به منظور حفاظت از سرزمین مقدس تقویت نماید.

ج ـ فعالیتها و اقدامات:

انجمن بین المللی و دوستی یهودیت و مسیحیت در راستای تحقق اهداف خویش، فعالیتهای گسترده ای را تدارک دیده است. در این انجمن علاوه بر فعالیتهایی که همواره در طول سال انجام می دهند، به طور ویژه چهار پروژه خاص را در راستای اهداف خویش اجرا می نماید. این چهار پروژه ویژه پروژه های "بالهای عقاب" "ایساییا""نگهبان اسرائیل" (Guardian of Israel) و "برای اسرائیل به پا خیز" (Stand for Israel)می باشند که هر کدام از این چهار پروژه، در جهت پیوند بین یهودیت و مسیحیت و به ویژه حمایت از رژیم صهیونیستی طراحی شده است.

1 ـ پروژه بر بالهای عقاب:

برنامه بالهای عقاب بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی طراحی و اجرا شده و تاکنون نیز ادامه دارد. در واقع از آنجا که یهودیان زیادی در اتحاد جماهیر شوروی زندگی می کردند که در دوران حکومت 74 ساله کمونیسم امکان مهاجرت به سرزمین مقدس را نداشتند، لذا این انجمن در قالب این برنامه می کوشد تا با فراهم کردن امکانات به سازماندهی مهاجرت این افراد به سرزمین اسرائیل بپردازد. لازم به ذکر است که با وجودی که این برنامه در آغاز صرفا برای تسهیل و ساماندهی مهاجرت یهودیان اتحاد جماهیر شوروی به اسرائیل طراحی شده بود، ولی با این وجود اکنون حوزه فعالیت آن گسترش پیدا کرده است.

به طوری که امروزه علاوه بر انتقال یهودیان اتحاد جماهیر شوروی به اسرائیل، این انجمن در مهاجرت یهودیان آرژانتین و اتیوپی به اسرائیل نیز نقش مهمی را ایفا می کند.

2 ـ برنامه ایساییا:

این برنامه نیز در راستای برنامه "بالهای عقاب" و در جهت حمایت مالی و معنوی از یهودیان ساکن اتحاد جماهیر شوروی اتخاذ گردیده است، فعالان انجمن بین المللی دوستی یهودیت، مسیحیت با اعتقاد به اینکه یهودیان ساکن شوروی سابق در وضعیت اقتصادی بسیار وخیمی به سر می برند، به طوری که حدود 80 درصد از آنها صرفا برای بقاء می جنگند، ارسال کمک مالی و پزشکی را برای آنان بسیار ضروری ارزیابی می کند. لذا انجمن بین المللی دوستی مسیحیت و یهودیت تلاش نموده تا با همکاری کمیته یهودیان مقیم آمریکا، کمیته ای را به نام "ایساییا 58" سازماندهی کرده تا نیازهای ضروری پزشکی و غذایی یهودیان ساکن اتحاد جماهیرشوروی را برطرف سازند. البته این برنامه بعدا گسترش پیدا کرد و علاوه بر تأمین نیازهای پزشکی و غذایی یهودیان اتحاد جماهیر شوروی، احتیاجات یهودیان ساکن دیگر سرزمینها را نیز برطرف می نماید.

3 ـ برنامه نگهبان اسرائیل:

این برنامه برخلاف دو برنامه مذکور، برای حمایت از یهودیان ساکن اسرائیل طراحی شده است، مدیران انجمن بین المللی دوستی یهودیت و مسیحیت با اعتقاد به محدودیت منابع اسرائیل از یک طرف و همچنین تخریب امکانات رفاهی اجتماعی شهروندان اسرائیل به دست "تروریستهای مسلمان" از سوی دیگر، سعی دارند تا منابع مالی مناسبی را برای جبران این ضعفها در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دهند. لازم به ذکر است که از دیگر فعالیتهای عمده ای که در قالب این برنامه انجام می شود، پرداخت کمکهای مالی بلاعوض به خانواده هایی است که بر اثر حملات فلسطینیها یک یا چند تن از اعضای خانواده خویش را از دست داده اند. به همین منظور انجمن بین المللی دوستی یهودیت و مسیحیت منابع مالی قابل توجهی را در اختیار رژیم صهیونیستی می گذارد تا به این خانواده ها پرداخت شود.

4 ـ برنامه "از اسرائیل مقاومت کن":

این برنامه در سال 2002 توسط انجمن بین المللی دوستی مسیحیت و یهودیت با همکاری رالف رید (Ralph Reed) استراتژیست برجسته آمریکایی به منظور ساماندهی رهبران مسیحی جهان در حمایت از رژیم صهیونیستی شکل گرفته است.

آنان در قالب این برنامه یک روز را به نام "روز همبستگی با دولت اسرائیل" نامگذاری نموده اند، که در این روز مقامات آمریکایی و اروپایی و اسرائیلی شرکت کرده و برای پیروزی "دولت اسرائیل" دعا می خوانند. از دیگر فعالیتهایی که در قالب این برنامه انجام می شود تشویق رسانه های غربی به مبارزه با تبلیغات ضد صهیونیستی و مقابله با آنتی سمیتیسم اختصاص یابد.

این انجمن، علاوه بر برگزاری برنامه های مذکور، تورهای مسافرتی به اسرائیل را هم برگزارمی کند و در این تورها سعی می کند تا مسیحیان اقصی نقاط جهان به ویژه آمریکا را به بازدید از اسرائیل تشویق نمایند. علاوه بر این آنان هر ساله جلساتی را در آمریکا برای حامیان رژیم صهیونیستی برگزار می کنند که در این جلسات حامیان اسرائیل از آخرین موضع گیریهای ایالات متحده در قبال خاورمیانه و به ویژه رژیم صهیونیستی آگاه می شوند. آنان همچنین در این جلسه می آموزند که چگونه در کشورهای خویش به انسجام نیروهای طرفدار اسرائیل بپردازند.

د ـ ساختار تشکیلاتی:

شیوه تشکیلات این انجمن به صورتی است که در رأس هرم تشکیلاتی این انجمن رئیس آن قرار دارد. علاوه بر وی هیأتی مرکب از مدیران اجرایی؛ وی را در انجام وظایفش یاری می نمایند. مؤسس و رئیس این مرکز حاخام یشیل اکستین می باشد.

حاخام اکستین تحصیلات خویش را در ریشه الهیات در دانشگاه یشیوا (Yeshiva) به پایان رسانده و درجه حاخامی خویش را نیز از همانجا اخذ نمود. وی پس از اخذ مدرک به تدریس در دانشکده الهیات دانشگاه کلمبیا مشغول شد و قبل از تأسیس انجمن بین المللی دوستی یهودیت و مسیحیت یکی از مدیران آژانس یهود و همچنین مدیر همکار در امور بین المذاهب انجمن ضد افترا بود. همچنین وی به دلیل فعالیتهایی که در جهت حمایت از رژیم صهیونیستی انجام داده به عنوان مشاور غیررسمی نخست وزیر اسرائیل نیز فعالیت می نماید.

حاخام اکستین همچنین برای روزنامه های مختلفی چون نیویورک تایمز، جروزالیم پست و وال استریت ژورنال مقاله می نویسد. به علاوه وی تاکنون شش عنوان کتاب هم در زمینه سنت مذهب یهودی و مسیحی به چاپ رسانده است. علاوه بر حاخام اکستین به عنوان مدیر اجرایی، یک هیأت اجرایی هم در تدوین و توسعه برنامه های این انجمن نقش عمده ای را ایفا می نمایند که از میان آنها می توان به جان پی فرنچ (John P. French)، معاون انجمن، روبرت مازر (Robert mazer) ، جفری رویر (Jeffery Royer) و باربارا روبرت والکر(Barbara Robert Walker)اشاره نمود.

ه ـ مواضع و دیدگاهها:

انجمن دوستی مسیحیت و یهودیت که دو برنامه ویژه "نگهبان اسرائیل" و "از اسرائیل حمایت کن"، را اجرا می نماید. در موضع گیریهایش نیز از رژیم صهیونیستی جانبداری می کند. در واقع هرچند که این انجمن نشریه تخصصی و خبررسانی خاصی به عنوان ارگان مطبوعاتی در اختیار ندارند، ولی با این وجود مواضع خویش را مخصوصا در مورد حمایت از رژیم صهیونیستی و مبارزه با آنتی سمیتیسم در قالب بیانیه هایی اعلام می نماید. مواضع این انجمن در قبال آنتی سمیتیسم و بنیادگرایی اسلامی عبارتند از:

1 ـ اسلام بنیادگرا:

انجمن بین المللی دوستی مسیحیت و یهودیت؛ "اسلام بنیادگرا" (Fundamental Islam) یا "اسلام افراطی" (Radical Islam) را یکی از خطرات عمده ای می داند که رژیم صهیونیستی را تهدید می کند. لذا بر این باور است که همه افراد به ویژه مسیحیان جهان باید در هر نقطه از جهان با اسلام بنیادگرا مبارزه نمایند. همواره در بیانیه های خویش این خطر را نیز گوشزد می نمایند.

2 ـ آنتی سمیتیسم:

یکی از دغدغه های عمده انجمن دوستی مسیحیت و یهودیت گسترش روزافزون تمایلات آنتی سمیتیستی در اروپا به ویژه در بین مسیحیان است. لذا این انجمن رسالت خویش می داند که فعالیتهای آنتی سمیتیستی را در هر کجای جهان محکوم نماید و برای مقابله با آن از همه روشهای ممکن استفاده می نماید.

مآخذ:

  1. بولتن رویداد و گزارش صهیونیسم، 25/4/1384، شماره 77.
  2. www.ifcj.org/site/page server?pagename.